Przez ostatnie 10 lat wykonaliśmy opinie dla ponad 600 budynków i przeprowadziliśmy nadzory dla około 100 bloków na terenie całej Polski.

Zaufało nam blisko 80 klientów, zarówno dużych spółdzielni mieszkaniowych i firm budowlanych, jak i pojedynczych wspólnot mieszkaniowych.

Zapoznaj się poniżej z zakresem usług naszej firmy

Skupiamy się głównie na ekspertyzach pod budynki jednak wykonujemy również inne kompleksowe badania przyrodnicze

Nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny

Prowadzimy nadzory ornitologiczne i chiropterologiczne dla inwestycji zarówno liniowych, jak i punktowych. Prace prowadzimy przede wszystkim jednak przy blokach, na których trwa termomodernizacja. Na czym polegają te prace? Przed rozpoczęciem prac sprawdzamy dokładnie zasiedlenie danego budynku. We wstępnej krótkiej opinii dokładnie zaznaczamy miejsca gniazdowania ptaków, a z kierownikiem budowy i spółdzielnią/firmą ustalamy kolejność prac, która nie kolidowałaby z obecnością gniazdujących ptaków. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zadzwoń do nas. Skontaktuj się przede wszystkim wówczas, gdy prowadzisz już prace, a nie masz nadzoru.

Opinie ornitologiczne

Wykonujemy kompleksowe badania występowania ptaków w budynkach przed ocieplaniem. Opinia ornitologiczna jest niezbędnym dokumentem wymaganym przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska przed rozpoczęciem termomodernizacji. Badania prowadzimy zarówno w sezonie lęgowym ptaków (1 marzec – 31 lipiec) jak i poza nim. Podczas sezonu lęgowego jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić, jakie gatunki odbywają rozród w budynku. Badania poza sezonem również pozwalając określić, jakie gatunki potencjalnie mogą zasiedlać budynek. Bazując na wiedzy własnej pochodzącej z ponad 400 budynków jesteśmy w stanie potencjalnie określić, jakie gatunki gniazdują w bloku. Skupiamy się również na wyszukiwaniu śladów gniazdowania ptaków i pozostałości gniazd. Wiele gatunków, tj. jerzyk, kawka i oknówka gniazduje prawie wyłącznie w budynkach. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z 1997 r. objęte są one ochroną gatunkową; zabronione jest więc ich zabijanie, płoszenie, a także niszczenie siedlisk.

Opinie chiropterologiczne

Badania nietoperzy w większości województw są drugą z ekspertyz niezbędną przed ocieplaniem budynku. Biorąc pod uwagę nasze pochodzące z ponad 400 budynków, dla których prowadzone były głównie obserwacje ptaków wizualne stwierdzenia nietoperzy podczas kontroli wieczornych występowania jerzyka dotyczyły około 5-10 % budynków. Były to budowle głównie z wielkiej płyty; niewielki odsetek (10-20%) stanowiły również konstrukcje starsze z lat 50-tych o 60-tych. Można przyjąć, że w około 10% badanych budynków rozród nietoperzy jest pewny. W przypadku większych bloków krytych płytami acekolowymi zwykle około 30-50% jest zasiedlona przez pary lub pojedyncze osobniki. W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy potwierdzamy ich przynależność gatunkową analizując nagrania na detektorze Anabat SD 2. Następnie określamy miejsce montażu budki podtynkowej dla nietoperzy, jako metodę kompensacji.

Nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny

Prowadzimy nadzory ornitologiczne i chiropterologiczne dla inwestycji zarówno liniowych, jak i punktowych (wykonanych już około 100 nadzorów w latach 2014-2019). Prace prowadzimy przede wszystkim jednak przy blokach, na których trwa termomodernizacja. Na czym polegają te prace? Przed rozpoczęciem prac sprawdzamy dokładnie zasiedlenie danego budynku. We wstępnej krótkiej opinii dokładnie zaznaczamy miejsca gniazdowania ptaków, a z kierownikiem budowy i spółdzielnią/firmą ustalamy kolejność prac, która nie kolidowałaby z obecnością gniazdujących ptaków. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zadzwoń do nas. Skontaktuj się przede wszystkim wówczas, gdy prowadzisz już prace, a nie masz nadzoru.

Kompleksowe ekspertyzy przyrodnicze

Prowadzimy kompleksowe badania obszarów zarówno o dużych walorach przyrodniczych, jak i obszarów przeznaczonych na cele inwestycyjne. Zakres opracowań jest uzależniony od wymogów instytucji tj. RDOŚ, czy GDOŚ. Zwykle obejmują badania: - ornitologia (mapy gatunków lęgowych z naciskiem na gatunki rzadkie) - chiropterologia (miejsca aktywności nietoperzy, kolonie rozrodcze) - botanika (cenne siedliska z naciskiem na wyszukiwanie roślin chronionych) - herpetologia (miejsca występowania i trasy migracji płazów i gadów) - entomologia (wybrane grupy tj. ważki i motyle dziennie) - ssaki (wybrane grupy chwytane w żywołapki lub badania występowania dużych ssaków)

Monitoring porealizacyjny

Wiele inwestycji, szczególnie dotyczących budowy dróg, obwodnic, autostrad i mostów wymaga prowadzenia nadzoru przyrodniczego. Wiąże się to z wykowywaniem regularnych kontroli już w trakcie funkcjonowania inwestycji i sprawdzaniem zwykle śmiertelności czy zmiany zagęszczenia i składu gatunkowego wokół inwestycji. W ostatnich latach w wybranych projektach termomodernizacyjnych wymagane jest prowadzenie badań porealizacyjnych. Badania polegają na sprawdzeniu zasiedlenia budek wywieszonych na budynku przez wybrane gatunki. Podobne badania zakrojone na szeroką skalę wkonano już w województwie śląskim, gdzie na zlecenie RDOŚ w Katowicach w 2017 r. wykonano inwentaryzacje ponad 2 tysięcy budek lęgowych dla jerzyka

Wybrane zlecenia

Poniżej przedstawiamy wybrane większe projekty wykonane w latach 2015-2019

Poniżej dowiesz się nieco więcej na temat naszych ciekawych projektów z ostatnich lat

Komleksowe badania przyrodnicze

- Ekspertyza przyrodnicza dla doliny Prądnika (2008 r.) obejmująca inwentaryzację ptaków, nietoperzy, motyli dziennych, gadów i płazów oraz wybranych gatunków ssaków. Teren ten ostatecznie został objęty ochroną w postaci użytku ekologicznego. - Inwentaryzacja populacji jerzyka Apus apus w Jaworznie w latach 2008-2010 - Około 30 ekspertyz ornitologicznych dla rolników (program PROW 2007-2013)

Energetyka wiatrowa

- Oceny wstępne dla około 20 planowanych lokalizacji elektrowni i farm wiatrowych w 7 województwach (lata 2008 – 2012) - Monitoringi ornitologiczne dla planowanych około 20 obszarów pod lokalizację pojedynczych turbin lub farm wiatrowych w 7 województwach (lata 2008-2012) - Ekspertyza przyrodnicza w obrębie Glinianek Jelonek w Warszawie (2011 r.)

Ocieplanie budynków

- Opinie ornitologiczne i chiropterologiczne łącznie dla około 500 budynków w około 30 miastach (Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Bytom, Gliwice, Czeladź, Sosnowiec, Będzin, Jaworzno, Mysłowice, Ruda Śląska, Tychy, Siemianowice Śląskie, Dąbrowa Górnicza, Wojkowice, Pyskowice, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Kraków, Rzeszów, Lublin, Łódź, Pabianice, Zduńska Wola, Warszawa, Inowrocław, Iława, Barczewo, Mogilno, Bychawa, Bełżyce, Koszalin, Gdańsk, Toruń, Żnin, Wrocław, Jelenia Góra, Białystok, Bydgoszcz, Poznań).

Podejmujemy sie również zleceń typowo interwencyjnych

Jeśli prace budowlane zostały wstrzymane lub wymagane jest wykonanie natychmiastowej opinii, jesteśmy w stanie często nawet w ten sam dzień wykonać wizję terenową

Referencje

Poniżej wybrane referencje firm i spółdzielni, dla których prowadzimy usługi

Zapraszamy do współpracy

Działamy nie tylko na terenie Śląska, ale również na obszarze całej Polski

Firma Milvus - Szymon Wójcik